Bonus k zakoupení dluhopisů​

Při zakoupení dluhopisů od 29. 8. 2018 do 30. 9. 2018 získá investor za každé dva zakoupené dluhopisy bonus ve výši 1.000,- Kč, který mu bude odečten z kupní ceny dluhopisů (emisní kurz). Investor tak získá vyšší zhodnocení své investice.

Příklad:

Při zakoupení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 250.000,- Kč za ně investor uhradí kupní cenu poníženou o bonus 5.000,- Kč (za každých investovaných 50.000,- Kč, tedy za každé dva dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 50.000,- Kč získá bonus 1.000,- Kč).

Dluhopisy však investor vlastní v celkové jmenovité hodnotě 250.000,- Kč a z této částky se i počítá úrokový výnos. Reálně to znamená, že investor získá 2 % zisku navíc, což znamená 0,66% ročního úrokového výnosu navíc (přibližně tři roky do data splatnosti emise). Lze tedy říci, že roční úroková sazba bude 7,7 % + 0,66 % = 8,36 % p.a.