Digitalizace centrálního skladu náhradních dílů s využitím mobilního terminálu a zavedením evidence skladových pozic

V rámci zdokonalování interních procesů při růstu naší společnosti jsme realizovali plánovaný projekt „Digitalizace centrálního skladu náhradních dílů s využitím mobilního terminálu a zavedením evidence skladových pozic“.

Podařilo se nám úspěšně nasadit rozšíření našeho informačního systému MONEY S4 o samostatný modul MOBILE S5. Součástí byla předimplementační studie, přesná definice našich potřeb, nákup softwarové licence, nákup hardware (mobilní terminál PDA Point Mobile PM80 s příslušenstvím, tiskárna štítků Zebra ZT230 se spotřebním materiálem), tisk a instalace štítků s označením skladových pozic v centrálním skladu, kompletní instalace, parametrizace a zaškolení zaměstnanců.

Toto vše posouvá naši společnost o významný krok dopředu, umožní nám to ještě lépe sledovat jednotlivé toky zboží – především náhradních dílů (sklad dílů aktuálně čítá přes 30 000 položek a neustále především dle potřeb zákazníků roste), ušetří náklady a čas při expedici zboží.

Dalším krokem je vlastní digitalizace skladových zásob náhradních dílů včetně produktových fotografií a realizace projektu výroby a nasazení nových eshopů s přímým napojením na náš informační systém MONEY S4. Tímto krokem naprosto dokonale zpřístupníme zboží našim zákazníkům, jak koncovým tak velkoobchodním partnerům, zvýšíme tím násobně prodej a zisk a ušetříme náklady. Aktuální hodnota investice je cca 250 000 Kč, návratnost jen díky úsporám, které přinese je do dvou let.