Dne 1. 4. 2019 proběhla výplata úrokového výnosu

V posledních dvou týdnech měsíce března probíhala příprava a výpočet úrokového výnosu za období do 31. 3. 2019 ve spolupráci se společností CYRRUS, která pro naši společnost smluvně zajišťuje správu emise, především však výpočty a výplatu úrokových výnosů a odvod srážkové daně. Dne 1. 4. 2019 úspěšně proběhla výplata úrokového výnosu všem investorům, kteří byli vlastníky našich dluhopisů k rozhodnému datu, tedy k 28. 2. 2019, přesně dle emisních podmínek.

Děkujeme všem stávajícím investorům za důvěru, Radek Michalčík, jednatel společnosti