Dokončení účetní závěrky a DPPO za rok 2018

V průběhu března 2019 dokončila naše daňová poradkyně roční uzávěrku účetnictví 2018 a připravila DPPO2018. Po zaúčtování všech inventur a dokončení roční uzávěrky účetnictví jsou konečné výsledky roku 2018 následující. Dosáhli jsme navýšení obratu na 20 500 000 Kč, skladové zásoby jsme i díky Vám, investorům, navýšili na 20 700 000 Kč (stav k 31. 12. 2018) a provozní výsledek hospodaření je 2 013 000 Kč. Na finanční úřad bude daňové přiznání odesláno datovou schránkou daňové poradkyně dle plánu začátkem května 2019.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2018

Dne 27. 3. 2019 jsem odeslal účetní závěrku datovou schránkou na Krajský soud v Ústí nad Labem ke zveřejnění v obchodním rejstříku. Uzávěrka byla zveřejněna k 29. 3. 2019 a je volně k dispozici na www.justice.cz pod záznamem naší společnosti ve sbírce listin.

Účetní závěrka za rok 2018

A dovolím si ještě krátký pohled majitele a jednatele společnosti na uplynulý rok 2018:

Od začátku roku vše běželo v zaběhnutých kolejích. Celý rok jsme mimo jiné pracovali na vylepšování informačního systému a přípravách zásadnějších plánovaných vylepšení (nový web, nový eshop, nový marketing, nová vlastní značka, lepší podpora dealerů, atd.).
Výraznou většinu plánovaného objemu naší emise dluhopisů se podařilo upsat zejména za poslední čtyři měsíce roku 2018. To nám také umožnilo jak objednat více nejprodávanějšího zboží tak i zahájit postupné zařazování plánovaného nového zboží – nových modelů do našeho sortimentu. S ohledem na standardní průběh uzavírání kontraktů s výrobci a s tím spojenou dobou výroby a dodáním zboží k nám se prostředky získané od Vás, investorů, projeví v hospodaření naší společnosti v plné síle až v letošním roce. První dorazili v březnu nové dětské čtyřkolky a skútry, viz další novinky.

Děkuji, Radek Michalčík, jednatel společnosti