Navýšení emise dluhopisů S4K I.​

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Emitenta SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. dojde u emise dluhopisů S4K I. v souladu s emisními podmínkami ze dne 1. 10. 2017 bod I odst. 3 a současně v souladu s §7, zákona 190/2004 Sb. k navýšení celkové jmenovité hodnoty dluhopisů S4K I. o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na celkovou částku 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých).

Důvodem k navýšení emise je současný stav, kdy při rozšiřování prodejní sítě již původní emise dluhopisů S4K I. nepokrývá naše potřeby. 100 % výnosu z prodeje dluhopisů opět použijeme na nákup zboží (navýšení zásob), abychom uspokojili neustále rostoucí poptávku. Současně také reagujeme na skutečnou poptávku investorů, což je dáno efektivitou, s jakou se povedlo finanční prostředky z upsaných dluhopisů využít.

Emitent současně oznamuje nově stanovenou dodatečnou lhůtu pro upisovaní těchto dodatečně vydaných dluhopisů, která počíná dne 29. 8. 2018 a skončí dne 1. 9. 2021 (viz. Emisní podmínky).