Předběžné účetní výkazy za rok 2018

Od daňové poradkyně máme k dispozici předběžné účetní výkazy za rok 2018. Dosáhli jsme navýšení obratu na 20 500 000 Kč, skladové zásoby jsme i díky Vám, investorům, navýšili na 19 500 000 Kč (stav k 31. 12. 2018) a provozní výsledek hospodaření je 1 010 000 Kč.

Tyto předběžné výkazy v plném rozsahu naleznete v sekci Dokumenty. Po kontrole zaúčtování všech účetních dokladů, účetním uzavření roku 2018 a podání daňového přiznání za rok 2018 Vám poskytneme finální výkazy včetně DPPO 2018.

Výraznou většinu plánovaného objemu naší emise dluhopisů se podařilo upsat zejména za poslední čtyři měsíce roku 2018. S ohledem na standardní průběh uzavírání kontraktů s výrobci a s tím spojenou dobou výroby a dodáním zboží k nám se prostředky získané od Vás, investorů, projeví v hospodaření naší společnosti v plné síle až v letošním roce. Konec roku tak byl ve znamení jednání s dodavateli a příprav objednávek předem vybraného zboží. S ohledem na realizované i připravované změny a s výrazným posílením kapitálu pro nákup zboží se všichni ve společnosti těšíme na to jak bude vypadat rok 2019.