Rozhodnutí o změně lhůty pro upisování dluhopisů

S ohledem na současný stav, kdy je celý objem emise dluhopisů S4K I. úspěšně upsaný, rozhodl se Emitent, tj. Emitent SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. v souladu s emisními podmínkami ze dne 1. 10. 2017 bod I odst. 3 a současně v souladu s §7, zákona 190/2004 Sb., změnit datum ukončení lhůty pro upisování Emise 1. 9. 2021.

Nové datum ukončení lhůty pro upisování Emise je stanoveno na 15. 5. 2019.

Emisní dodatek č. 2 ze dne 7. 5. 2019