Stanovisko majitele a jednatele k informacím uvedeným na portálu rizikovedluhopisy.cz

Vážení investoři,

Tímto bych Vás chtěl seznámit s mým stanoviskem k informacím uvedeným na portálu rizikovedluhopisy.cz, konkrétně ve článku „Šmejdy prodávající hrnce poznáte, poznáte ale i ty finanční?

Níže uvádím detailnější informace a jejich časový sled.

16. 3. 2019

Dozvěděl jsem se o existenci těchto stránek od pana Kubiny z portálu Dluhopisomat.cz kde inzerujeme naši emisi dluhopisů S4K I., bohužel v souvislosti s jedním investorem, který na základě tohoto článku zrušil objednávku našich dluhopisů.

Prozkoumáním těchto stránek jsem zjistil, že na uvedeném webu je v tomto článku několik nepřesností (článek je v původním originálu k přečtení zde). A zároveň, že je naše emise S4K I. nazvána společností S4KI vydávající prašivé dluhopisy, konkrétně bylo napsáno „Mezi společnosti, které vydávají prašivé dluhopisy, můžeme zařadit Petlas CZ, EMTC Czech nebo S4KI. Odborníci před nákupem dluhopisů těchto firem důrazně varují.“

17. 3. 2019

Uvedený článek poškozoval naše dobré jméno a také naše partnery. Na základě těchto informací jsem požádal o pomoc našeho právníka, aby nám poradil jak na vzniklou situaci můžeme reagovat.

18. 3. 2019

Protože bylo právníkem rozhodnuto odeslat původci tohoto článku výzvu k odstranění závadného stavu, bylo potřeba zjistit více informací o tomto portálu, především kontakt kam zaslat výzvu. A čekalo nás zajímavé zjištění.

  • na webu www.rizikovedluhopisy.cz není uveden vlastník ani provozovatel. Žádná společnost, žádná adresa.
  • jediným uvedeným kontaktem je kontakt pro média na PR konzultanta, paní Elišku Skřivanovou, konkrétně email a telefon
  • nakonec se nám podařilo zjistit, že vlastníkem této domény je paní Monika Frantová, 68 Johnston Road, WANCHAI, HK – viz dokument zde.

Když všechny informace shrnu, portál rizikovédluhopisy.cz se prezentuje jako poradensko-spotřebitelský web, na vlastním webu není uvedeno, kdo za ním stojí, kdo ho vlastní, kdo ho provozuje, je uveden pouze kontakt pro média a dohledaný majitel domény má dostupnou pouze korespondenční adresu do Hongkongu. Více to komentovat nebudu, každý ať si udělá názor sám, proč to tak asi je a kdo za tímto webem skutečně stojí.

22. 3. 2019

V 16:13 odeslal náš právník e-mailem paní Skřivanové (PR kontakt rizikovedluhopisy.cz) výzvu k odstranění závadného stavu, viz zde. Doložení o odeslání e-mailu paní Skřivanové naleznete zde.

25. 3. 2019

vyšel další článek v souvislosti s portálem rizikovedluhopisy.cz na webu denik.cz. Je tam přímo napsáno: „Problém rizikových firemních dluhopisů se táhne od roku 2012, kdy Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí rozvolnila trh s dluhopisy,“ říká Eliška Skřivanová z poradensko-spotřebitelského webu Rizikovedluhopisy.cz, který před řadou firem nabízejících tyto problémové investice varuje a na němž je možné najít varování před konkrétními firmami.“ Zde jsem se jen utvrdil v tom, že nás informace uvedené na webu rizikovedluhopisy.cz poškozují i nadále.

26. 3. 2019

v 14:13 byl odeslán poštou doporučeně dopis se stejnou výzvou k odstranění závadného stavu (zde) majitelce webu paní Monice Frantové na její adresu do Hongkongu. Potvrzení o podání zásilky je zde.

29. 3. 2019

Zjistil jsem, že z webu rizikovedluhopisy.cz byl odstraněn-vymazán text S4KI označující naši emisi dluhopisů, avšak bez jakékoliv odpovědi našemu právníkovi na výzvu zaslanou emailem a především bez uveřejnění odpovědi na tuto výzvu na tomto webu.

Po konzultaci s naším právníkem budeme trvat na zveřejnění odpovědi na naši výzvu na webu rizikovedluhopisy.cz.

Děkuji za pozornost, Radek Michalčík, jednatel společnosti